REJESTRACJA
I POLSKI KONGRES
NEUROLOGII I PSYCHIATRII
31 MARCA - 1 KWIETNIA 2023 ROKU, WARSZAWA

Szanowni Państwo

Edward Shorter w A History of Psychiatry napisał: To co Nissl i Alzheimer mogli dostrzec przez mikroskop, nazwali neurologią. Natomiast to, czego nie sposób było już zobaczyć, stanowiło psychiatrię. Od czasów pionierów psychiatrii i neurologii bardzo wiele się zmieniło. Dziś już wiemy, że nie ma choroby mózgu, w której występuje komponenta tylko neurologiczna albo tylko psychiatryczna. W patofizjologii mechanizmy przenikają się wzajemnie, a w klinice chorób mózgu pacjenci potrzebują wzajemnych konsultacji. Kluczowym wyzwaniem pozostaje odpowiednia farmakoterapia oraz wymiana doświadczeń z obu perspektyw, bo przecież wspólnie leczymy tych samych pacjentów.

Proponujemy Państwu nową formułę, Kongres Polskich Neurologów i Psychiatrów. Platformę wspólnej wymiany poglądów, nowoczesnych form leczenia i nowych pozycji nozologicznych szczególnie w aspekcie najnowszej klasyfikacji ICD-11. W każdej sesji występuje zawsze psychiatra i neurolog, a dyskusja jest nierozłącznym elementem każdego panelu. Tematyka spotkania obejmuje nie tylko strategie farmakologiczne w kluczowych chorobach neurologicznych, jak i psychiatrycznych, ale również zagadnienia farmakoekonomiki czy epidemiologii chorób mózgu.

W trakcie Kongresu, dla wybitnych postaci polskiej neurologii, psychiatrii i mediów zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu zostaną wręczone nagrody Beautiful Brain Award w trzech kategoriach: neurologia, psychiatria i media.

Raz jeszcze Państwa zapraszamy, wszystkich neurologów i psychiatrów, by wspólnie się spotkać, uczyć wzajemnie i osobiście wymieniać poglądy.

Prof. Agnieszka Słowik

Prof. Piotr Gałecki

KOMITET
NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik (Kraków)

Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki (Łódź)

 

 

 • Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

    1 DZIEŃ KONFERENCJI - 31 marca 2023

   
10:00-10:10

  Otwarcie konferencji

   
   

SESJA 1
Temat Sesji: Epidemiologia chorób mózgu w Polsce. W którym miejscu jesteśmy?

   

10:10-10:30

  Epidemiologia zaburzeń neurologicznych w Polsce.

   

10:30-10:50

 

Epidemiologia zaburzeń psychicznych w Polsce – badanie EZOP II.

   

10.50-11.10

 

Wykład w trakcie ustalania.

   
11.10-11.30

  Wykład w trakcie ustalania.

   

11:30-11:40

 

Dyskusja

 

11:40-11:55

 

Przerwa na kawę

   

 

  SESJA 2
Temat Sesji: Zaskoczenia czy naturalna perspektywa w ICD-11?

   

11:55-12:15

 

Psychozy w Klasyfikacji ICD-11.

 

12:15-12:35

 

Nowości w Klasyfikacji ICD-11 w neurologii.

 

12:35-12:55

 

Wykład w trakcie ustalania.

   

12:55-13:15

 

Wykład w trakcie ustalania.

   

13:15-13:25

 

Dyskusja

   

 

  SESJA 3
Temat: Koszty chorób mózgu – debata. 
moderacja: Agnieszka Słowik, Piotr Gałecki

   

13:25-13:45

  Ekspert – Farmakoekonomika w chorobach mózgu.

  Marcin Czech

13:45-14:05

  Ekspert – Koszty pośrednie chorób mózgu. 

  Artur Winciunas (główny lekarz ZUS)

14:05-14:25

  Ekspert – Koszty bezpośrednie chorób mózgu.

  Maciej Karaszewski – Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

14:25-14:45

  Pytania do ekspertów.

   

14:45-15:15

  Przerwa na lunch.

   

 

  SESJA 4
Temat sesji: Bóle głowy w psychiatrii i neurologii

   

15:15-15:35

  Migrena i inne bóle głowy – najnowsze kryteria diagnostyczne i możliwości terapii. 

   

15:35-15:55

  Ból jako maska depresji – diagnoza różnicowa i leczenie.

   

15:55-16:15

  Wykład w trakcie ustalania.

   

16:15-16:35

  Wykład w trakcie ustalania.

   

16:35-16:45

  Dyskusja.

   

16:45-17:00

  Przerwa na kawę.

   

 

  SESJA 5
Temat Sesji: Czas po pandemii i nie tylko … depresja i otępienie.

   

17:00-17:20

  Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne. Możliwości terapii dziś i jutro. 

   

17:20-17:40

  Stres, lęk, depresja, diagnoza i leczenie. 

   

17:40-18:00

  Wykład w trakcie ustalania.

   

18:00-18:20

  Wykład w trakcie ustalania.

   

18:20-18:30

  Dyskusja.

   

18:30-18:40

 

Podsumowanie 1 dnia konferencji 
Agnieszka Słowik, Piotr Gałecki

   
   
2 DZIEŃ KONFERENCJI


   


 

SESJA 6       
Temat Sesji: Lekooporność w chorobach mózgu  

   
9:00–9:20

  Padaczka - współczesne możliwości diagnostyki i terapii. 

   
9:20-9:40

  Lekooporna depresja, diagnoza i leczenie.

  Piotr Gałecki

9:40-10:00

 

Wykład w trakcie ustalania.

 

10:00–10:20

 

Wykład w trakcie ustalania.

   
10:20-10:30

 

Dyskusja.

   
10:30–10:45

  Przerwa kawowa              

   


 

SESJA 7           
Temat Sesji: Przewlekłość w chorobach mózgu.

   
10:45 - 11:05

  Przewlekłe zespoły bólowe w neurologii – możliwości terapii.

   
11:05-11:25

  Strategia postępowania w schizofrenii z towarzyszącym zespołem metabolicznym.

   
11:25-11:45

  Wykład w trakcie ustalania.

   
11:45-12:05

  Wykład w trakcie ustalania.

   
12:05-12:15

  Dyskusja.

   
   

SESJA 8     
Temat Sesji: Stwardnienie rozsiane dziś i jutro

   
12:15-12:35

  Stwardnienie rozsiane – obowiązujące kryteria diagnostyczne; możliwości terapii. 

   
12:35-12:55

  Psychiatryczne i psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego, strategie farmakologiczne.

   
12:55-13:15

  Wykład w trakcie ustalania.
 
   
13:15-13:35

  Wykład w trakcie ustalania.

   
13:35-13:45

  Dyskusja.

   
13:45-14:15

  Przerwa na lunch.

   
   

SESJA 9 
Temat Sesji: Konsekwencje zmian organicznych mózgu.

   
14:15-14:35

  Udar mózgu i co dalej?

   
14:35-14:55

  Największe wyzwania w farmakoterapii otępień.

   
14:55-15:15

  Wykład w trakcie ustalania.
 
   
15:15-15:35

  Wykład w trakcie ustalania.

   
15:35-15:45

  Dyskusja.

   
   

SESJA 10         
Temat Sesji: Neurologia i psychiatria polska na tle Europy i świata.

   
15:45-16:05

 

Dostępność nowoczesnych terapii chorób UN w Polsce.

  Agnieszka Słowik

16:05-16:25

  Dostępność nowoczesnych terapii w psychiatrii w Polsce. 

  Piotr Gałecki

16:25-16:45

  Wykład w trakcie ustalania.

   
16:45-16:55

  Dyskusja.

   
16:55-17.10

  Podsumowanie i zamknięcie konferencji 

  Agnieszka Słowik
Piotr Gałecki
Patroni Medialni

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Sheraton Grand

Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

 

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE

 • Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej. 

  Zapraszamy do rejestracji.

  Istnieje mozliwosć rezerwacji pokoi w Hotelu Sheraton Grand - na hasło "Kongres Neurologów i Psychiatrów".
  W celu rezerwacji prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem pod numerem telefonu 22 450 60 00.

   

   

CENNIK
UCZESTNICTWA

 • Udział w konferencji

  738PLN

  600 PLN + 23%VAT

  Rejestracja