REJESTRACJA
II POLSKI KONGRES
NEUROLOGII I PSYCHIATRII
22-23 MARCA 2024 ROKU, WARSZAWA

 

To co Nissl i Alzheimer mogli dostrzec przez mikroskop, nazwali neurologią. Natomiast to, czego nie sposób było już zobaczyć, stanowiło psychiatrię.

                                                                   Edward Shorter „History of Psychiatry”

 

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na kolejny II Kongres Polskich Neurologów i Psychiatrów. Państwa olbrzymie zainteresowanie, czynny udział i pozytywne opinie Kongresu, który odbył się w 2023 roku, nie pozwoliły nam zaniechać tej inicjatywy.

Zgadzamy się z Państwa opinią, że neurologia i psychiatria, nie posiadają wyraźnego rozgraniczenia i wzajemnie się przenikają. Nie ma choroby mózgu, w której występuje komponenta tylko neurologiczna albo tylko psychiatryczna. Nasi pacjenci potrzebują wzajemnych konsultacji. Kluczowym wyzwaniem pozostaje odpowiednia farmakoterapia oraz wymiana doświadczeń z obu perspektyw, bo przecież wspólnie leczymy tych samych pacjentów.

Kongres Polskich Neurologów i Psychiatrów to nowa formuła. Platforma wspólnej wymiany poglądów, nowoczesnych form leczenia i nowych pozycji nozologicznych szczególnie w aspekcie najnowszej klasyfikacji ICD-11. W każdej sesji występuje zawsze psychiatra i neurolog, a dyskusja jest nierozłącznym elementem każdego panelu. Tematyka spotkania obejmuje nie tylko strategie farmakologiczne w kluczowych chorobach neurologicznych, jak i psychiatrycznych, ale również zagadnienia farmakoekonomiki. Funkcjonowania sytemu neurologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej, która jak wiemy wymaga ciągłych zmian, także będzie elementem naszej wspólnej debaty.

W trakcie Kongresu, dla wybitnych postaci polskiej neurologii, psychiatrii i mediów zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu zostaną wręczone nagrody Beautiful Brain Award w trzech kategoriach: neurologia, psychiatria i media[PG1] .

Raz jeszcze Państwa zapraszamy, wszystkich neurologów i psychiatrów, by wspólnie się spotkać, uczyć wzajemnie i osobiście wymieniać poglądy.

Prof. Agnieszka Słowik

Prof. Piotr Gałecki

KOMITET
NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik (Kraków)

Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki (Łódź)

 

 

 • Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii

 • Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

    1 DZIEŃ KONFERENCJI - 22 marca 2024

10:00-10:10

  Otwarcie konferencji.

10:10-10:35  Wykład inauguracyjny:  Korzyści stosowania leków przeciwdepresyjnych w leczeniu depresji – stanowisko Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA).
Prof. dr hab. med. Jerzy Samochowiec
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie

10:35-11:00

 

Wręczenie nagród "Beautiful Brain Award" w kategoriach:

 • Wybitna postać neurologia
 • Wybitna postać psychiatria
 • Media
 • Nagroda specjalna

11:00-11:15

  Przerwa na kawę.

    SESJA 1
Temat sesji: Przełomy w farmakoterapii.

11:15-11:40


 

Polekowe późne dyskinezy.
Prof. dr hab. med. Dominika Dudek 
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM

11:40-12:05


  Pilotaż centrów zdrowia psychicznego. Wyzwania związane z systemową implementacją testowanych rozwiązań.
Dr Anna Depukat

była Kierownik Biura ds. Pilotażu NPOZP, Ekspert współpracujący Szkola Glówna Handlowa w Warszawie


12:05-12:30


 

Pacjent neurologiczny w psychiatrii: Od rozpoznania do skutecznej terapii depresji.
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Konsultant Krajowa w dziedzinie Neurologii, Kierownik Katedry Neurologii CM UJ w Krakowie,
Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki
Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
Grant edukacyjny firmy Janssen Polska

 

12:30-12:40

  Dyskusja.

12:40-12:55

  Przerwa na kawę.

    SESJA 2
Temat sesji: Gdy zmieniamy przebieg naturalny choroby.

12:55-13:20

  Częściowi agoniści receptora D2 – przełom w leczeniu schizofrenii.
Prof. dr hab. med. Agata Szulc
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Kliniki Psychiatrycznej WUM
Grant edukacyjny firmy Gedeon Richter
13:20-13:45


  Nowa era leczenia immunomodulującego stwardnienia rozsianego.
Prof. dr hab. med. Monika Adamczyk-Sowa
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii ŚUM w Katowicach

13:45-14:10


  Nowoczesne leczenie migreny.
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Kierownik Kliniki Neurologii WIM w Warszawie

14:10-14:20

  Dyskusja.

14:20-15:00

  Przerwa na lunch.

    SESJA 3

15:00-15:30

  Racjonalna polityka lekowa w neurologii i psychiatrii.
Prof. dr hab. med. Marcin Czech
Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

15:30-16:45

 

Debata Prezesów Towarzystw Naukowych i Konsultantów Krajowych w neurologii i psychiatrii.

Moderacja:

Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik - Konsultant Krajowa w dziedzinie Neurologii,
Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki - Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii,

Uczestnicy:

 • Michał Dzięgielewski
  Dyrektor Departamentu Lecznictwa MZ
 • Prof. dr hab. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, MBA
  Przewodnicząca Krajowej Rady ds. Neurologii; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • Prof. dr hab. med. Dominika Dudek 
  Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • Dr n. med. Aleksandra Lewandowska
  Konsultant Krajowa ds. psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • Prof. dr hab. med. Justyna Paprocka
  Konsultant Krajowa ds. neurologii dziecięcej,
 • Prof. dr hab. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
  Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej,

16:45-17:00

 

Dyskusja

17:00-17:15

 

Przerwa

   

SESJA 4
Temat sesji: Coś dla psychiatrów, coś dla neurologów.

17:15-17:40

 

Świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób przewlekle chorych.
Dr n. med. Piotr Artur Winciunas
Naczelny lekarz ZUS 

17:40-18:05

 

Wypalenie zawodowe u Polskich neurologów. Skala zjawiska.   
Prof. dr hab. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
Kierownik I Kliniki Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

18.05-18.30

 

Ścieżka pacjenta przez depresję i depresję lekooporną.
Prof. dr hab. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Grant edukacyjny firmy Janssen Polska

18.30-18.55

 

Padaczka trudna do leczenia.
Prof. dr hab. med. Irena Kurkowska-Jastrzębska
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
Grant Edukacyjny firmy Angelini Pharma

18:55-19:20  

Diagnoza zaburzeń świadomości w podeszłym wieku. 
Prof. dr hab. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

19:20-19:30

 

Dyskusja.

 

 

 

2 DZIEŃ KONFERENCJI - 23 marca 2024

 

  SESJA 5
Temat sesji: Wspólne diagnozy w neurologii i psychiatrii

9:00-9:25

 

Objawy psychopatologiczne w chorobach neurologicznych – leczenie.
Prof. dr hab. med. Marcin Wojnar
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM

9:25-9:50

 

Diagnoza objawów psychotycznych w chorobach neurologicznych.
Prof. dr hab. med. Dominika Dudek 
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM

9:50-10:15

 

Migrena i depresja – okiem neurologa i psychiatry.
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Konsultant Krajowa w dziedzinie Neurologii, Kierownik Katedry Neurologii CM UJ w Krakowie,
Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki
Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
Grant edukacyjny firmy Teva Pharmaceuticals Polska

10:15-10:40

 

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu.
Dr hab. med. Marcin Wnuk
Katedra Neurologii Neurologii CM UJ w Krakowie

10:40-11:05

  Niedoceniane konsekwencje niedoboru witamin z grupy B i ich leczenie.
dr n. med. Barbara Maciejewska
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Grant edukacyjny firmy GL Pharma


11:05-11:20

  Dyskusja.

11:20-11:35

  Przerwa

 

 

SESJA 6
Debata: Cztery najczęstsze otępienia

11:35-12:00

 

Otępienia czołowo-skroniowe i z ciałami Lewy'go aspekt  psychiatryczny.
Prof. dr hab. med. Tomasz Sobów
Centrum Terapii Dialog, Warszawa

12:00-12:25

  Otępienia czołowo-skroniowe i z ciałami Lewy'go - aspekt neurologiczny.
Dr hab. med. Joanna Siuda
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii,  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12:25-12:50

  Otępienie naczyniopochodne i w chorobie Alzheimera aspekt neurologiczny.
Prof. dr hab. med. Anetta Lasek-Bal
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii ŚUM w Katowicach

12:50-13:15

  Otępienie naczyniopochodne i w chorobie Alzheimera aspekt  psychiatryczny.
Prof. dr hab. med. Anna Mosiołek
Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej 

13:15-13:30

  Dyskusja

13:30-13:45

  Przerwa

 

 

SESJA 7
Temat Sesji: Kontrowersyjne diagnozy w neurologii i psychiatrii

13:45-14:10

 

ADHD u osób dorosłych.
Prof. dr hab. med. Filip Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

14:10-14:35

 

Czy mniej znaczy więcej w leczeniu schizofrenii?
Prof. dr hab. med. Marcin Wojnar
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM
Grant edukacyjny Janssen Polska

14:35-15:00

 

Borelioza układu nerwowego. 
Prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek
Kierownik Kliniki Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

15.00-15.25

 

Choroba małych naczyń mózgowych: fizjologiczne starzenie czy choroba?
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Konsultant Krajowa w dziedzinie Neurologii, Kierownik Katedry Neurologii CM UJ w Krakowie

15:25-15:40

  Dyskusja.

15:40-15:50

  Podsumowanie i zamknięcie konferencji.
Prof. Agnieszka Słowik, prof. Piotr Gałecki

15:50-16:50

 

Lunch. 

NAGRODA
Beautiful Brain Award 

 

Beautiful Brain Award – nagrody zostaną przyznane po raz drugi

Neurologia i psychiatria to pokrewne dziedziny medycyny. Większość jednostek chorobowych jest w zakresie zainteresowania diagnostycznego i terapeutycznego zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie zaburzeniami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Statystyki prowadzone przez WHO podają, że co roku jest około 700 milionów przypadków schorzeń psychicznych i neurologicznych, a 13% globalnego obciążenia chorobami generują właśnie schorzenia mózgu. Dodatkowo, prawie 280 mln osób na całym świecie ma objawy depresji, 25 mln – schizofrenii, 38 mln choruje na padaczkę, a 90 mln jest uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W Polsce populację osób z chorobami mózgu szacuje się nawet około 15 mln osób. Największe obciążenie stanowią zaburzenia afektywne, uzależnienia, zaburzenia psychotyczne, choroba Alzheimera i inne otępienia, udar mózgu, migrena i bóle głowy oraz padaczka. Choroby mózgu mają istotny, niekorzystny wpływ na funkcjonowanie w różnych sferach życia, pogarszają jakość życia, stanowią przyczynę długotrwałych zwolnień lekarskich, trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy.

Przed polskimi neurologami i psychiatrami, właśnie z tych powodów olbrzymie wyzwanie. Jak podaje NIL aktualna liczba specjalistów wykonujących zawód to: neurolodzy - 4 569 osób, neurolodzy dziecięcy – 481 osób, psychiatrzy - 4 553 osoby, psychiatrzy dzieci i młodzieży -532 osób. 

Brakowało do tej pory wspólnej, szerokiej, ogólnopolskiej płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń tak ważnych grup specjalistów, stąd narodził się pomysł na Polski Kongres Neurologii i Psychiatrii. Ma to być platforma wymiany najnowszych doniesień naukowych dotyczących chorób mózgu, nowych strategii farmakologicznych, ale także wzajemnych osobistych spotkań w kuluarach przez wszystkich przedstawicieli naszych środowisk. 

Doceniając ponad stuletni dorobek polskich psychiatrów i neurologów, wiedzę jako wnieśli do światowej bazy neuronauk, w trakcie Kongresu, dla wybitnych postaci polskiej neurologii, psychiatrii, ale także mediów zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu zostaną wręczone nagrody Beautiful Brain Award w trzech kategoriach: neurologia, psychiatria i media.

O tym, kto zostanie laureatem nagrody Beatiful Brain Award dowiemy się 22 marca 2024. 

 

Laureaci Nagrody w 2023 roku:

- kategoria Psychiatria - prof. Andrzej Czernikiewicz

- kategoria Neurologia - prof. Zbigniew Stelmasiak

- kategoria Media - Redakcja TVN24

Srebrny Sponsor
Sponsorzy
Patroni medialni

CENNIK
UCZESTNICTWA

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE

MIEJSCE
KONFERENCJI


Hotel Sheraton Grand

Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa