REJESTRACJA
I POLSKI KONGRES
NEUROLOGII I PSYCHIATRII
31 MARCA - 1 KWIETNIA 2023 ROKU, WARSZAWA

Szanowni Państwo

Edward Shorter w A History of Psychiatry napisał: To co Nissl i Alzheimer mogli dostrzec przez mikroskop, nazwali neurologią. Natomiast to, czego nie sposób było już zobaczyć, stanowiło psychiatrię. Od czasów pionierów psychiatrii i neurologii bardzo wiele się zmieniło. Dziś już wiemy, że nie ma choroby mózgu, w której występuje komponenta tylko neurologiczna albo tylko psychiatryczna. W patofizjologii mechanizmy przenikają się wzajemnie, a w klinice chorób mózgu pacjenci potrzebują wzajemnych konsultacji. Kluczowym wyzwaniem pozostaje odpowiednia farmakoterapia oraz wymiana doświadczeń z obu perspektyw, bo przecież wspólnie leczymy tych samych pacjentów.

Proponujemy Państwu nową formułę, Kongres Polskich Neurologów i Psychiatrów. Platformę wspólnej wymiany poglądów, nowoczesnych form leczenia i nowych pozycji nozologicznych szczególnie w aspekcie najnowszej klasyfikacji ICD-11. W każdej sesji występuje zawsze psychiatra i neurolog, a dyskusja jest nierozłącznym elementem każdego panelu. Tematyka spotkania obejmuje nie tylko strategie farmakologiczne w kluczowych chorobach neurologicznych, jak i psychiatrycznych, ale również zagadnienia farmakoekonomiki czy epidemiologii chorób mózgu.

W trakcie Kongresu, dla wybitnych postaci polskiej neurologii, psychiatrii i mediów zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu zostaną wręczone nagrody Beautiful Brain Award w trzech kategoriach: neurologia, psychiatria i media.

Raz jeszcze Państwa zapraszamy, wszystkich neurologów i psychiatrów, by wspólnie się spotkać, uczyć wzajemnie i osobiście wymieniać poglądy.

Prof. Agnieszka Słowik

Prof. Piotr Gałecki

KOMITET
NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik (Kraków)

Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki (Łódź)

 

 

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii
  • Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

    1 DZIEŃ KONFERENCJI - 31 marca 2023

10:00-10:10

  Otwarcie konferencji.

   

SESJA 1
Temat Sesji: Epidemiologia chorób mózgu w Polsce. Główne wyzwania?

10:10-10:35

 

Pułapki diagnostyczne na pograniczu neurologii i psychiatrii.
Prof. dr hab. med. Dominika Dudek 
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM

10:35-11:00

 

Czy mózg może utyć?
Prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski
Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM 

11.00-11.25

 

Obraz depresji w padaczce.
Prof. dr hab. med. Marcin Siwek
Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie

Grant edukacyjny Angelini Pharma

11.25-11.50

  Epidemiologia zaburzeń psychicznych w Polsce – badanie EZOP II. 
Dr n. hum. Jacek Moskalewicz
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Prof. dr hab. med. Jacek Wciórka
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


11:50-11:55

 

Dyskusja.

11:55-12:10

 

Przerwa na kawę.

 

  SESJA 2
Temat sesji: Problematyka bólu w psychiatrii i neurologii

12:10-12:35

 

Migrena  – najnowsze kryteria diagnostyczne i możliwości terapii.
Prof. dr hab. med. Izabela Domitrz
Kierownik Kliniki Neurologii WUM

12:35-13:00

 

Zespoły bólowe w neurologii i zaburzenia nastroju - możliwości terapii.
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski
Polskie Towarzystwo Bólów Głowy 
Grant edukacyjny GL Pharma

13:00-13:25

 

Jak skutecznie walczyć z bolesną neuropatią cukrzycową? – najnowsze wyniki badania BLOSSOM.
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Kierownik Kliniki Neurologii WIM w Warszawie
Grant edukacyjny KRKA

13:25-13:30

 

Dyskusja.

 

  SESJA 3
Temat: Koszty chorób mózgu – debata. 
moderacja: prof. Agnieszka Słowik, prof. Piotr Gałecki

13:30-13:50

 

Ekspert – Choroby mózgu w perspektywie MInisterstwa Zdrowia.
Maciej Miłkowski
Vice Minister Zdrowia

13:50-14:10

 

Ekspert - Farmakoekonomika w chorobach mózgu.
Dr hab. med. Maciej Niewada
Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

14:10-14:30

  Ekspert – Koszty pośrednie chorób mózgu.
Dr n. med. Piotr Artur Winciunas
Naczelny lekarz ZUS 


14:30-14:50

  Ekspert – Koszty bezpośrednie chorób mózgu.
Dr n. med. Maciej Karaszewski
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ


14:50-15:05

  Wręczenie nagród "Beautiful Brain Award" w trzech kategoriach: neurologia, psychiatria i media.

15:05-15:35

  Przerwa na lunch.

 

  SESJA 4
Temat Sesji: Zaskoczenia czy naturalna perspektywa w ICD-11?

15:35-16:00

 

Psychozy w Klasyfikacji ICD-11.
Prof. dr hab. med. Agata Szulc
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik Kliniki Psychiatrycznej WUM 

16:00-16:25

 

Jakie znaczenie ma klasyfikacja ICD-10 i ICD-11 dla polskiego neurologa?
Prof. dr hab. med. Alina Kułakowska
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

16:25-16:50

 

Wieloaspektowość nowoczesnych neuroleptyków. 
Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki
Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi

Grant edukacyjny Gedeon Richter

16:50-16:55

  Dyskusja.

16:55-17:10

  Przerwa na kawę.

 

  SESJA 5
Temat Sesji: Czas po pandemii i nie tylko …

17.10-17.35

 

Co nowego w neuroscience?
Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki
Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
 
Dr hab. med. Marcin Wnuk
Katedra Neurologii CM UJ w Krakowie

Grant edukacyjny Janssen 

17:35-18:00

 

Otępienie o wczesnym początku - algorytmy diagnostyczne.
Prof. dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
Kierownik Pracownii Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii GUM w Gdańsku

18:00-18:25

 

Covid-19, a choroby otępienne. Perspektywy terapii immunologicznej w chorobie Alzheimera
Prof. dr hab. med. Monika Adamczyk-Sowa
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii ŚUM w Katowicach

18:25-18:30

  Dyskusja.

18:30-18:40

 

Podsumowanie 1 dnia konferencji 
prof. Agnieszka Słowik, prof. Piotr Gałecki

   
2 DZIEŃ KONFERENCJI - 1 kwietnia 2023
 

SESJA 6       
Temat Sesji: Lekooporność w chorobach mózgu  

9:00–9:25

  Padaczka - współczesne możliwości diagnostyki i terapii.
Prof. dr hab. med. Konrad Rejdak
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Kierownik Kliniki Neurologii UM w Lublinie 


9:25-9:50

 

Dostępna w Polsce farmakoterapia uzależnień. 
Prof. dr hab. med. Marcin Wojnar 
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM

9:50-10:15

 

Czy pojawił się czarny koń terapii padaczki lekoopornej?
Dr hab. med. Magdalena Bosak
Katedra Neurologii CM UJ w Krakowie
Grant edukacyjny Angelini Pharma

10:15-10:40

 

Czy istnieje lekooporność zaburzeń psychicznych u dzieci?
Dr n. med. Aleksandra Lewandowska
Konsultant Krajowa ds. psychiatrii dzieci i młodzieży

10:40-10:45

 

Dyskusja.

10:45–11:00

  Przerwa kawowa.              

   

SESJA 7     
Temat Sesji: Stwardnienie rozsiane dziś i jutro

11:00 - 11:25  

Stwardnienie rozsiane – obowiązujące kryteria diagnostyczne; możliwości terapii.
Prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek
Kierownik Kliniki Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

11:25-11:50

 

Depresja u pacjenta z SM. 
Dr hab. med. Sławomir Murawiec
Harmonia Luxmed i Psychomedica MindHealth
Grant edukacyjny Bausch Health

11:50-11:55

 

Dyskusja.

11:55-12:10

 

Przerwa kawowa.  

SESJA 8          
Temat Sesji: Przewlekłość w chorobach mózgu.

12:10-12:35

  Współchorobowość zaburzeń psychicznych i neurologicznych.
Prof. dr hab. med. Jerzy Samochowiec
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie


12:35-13:00

  Przewlekłe zespoły bólowe w neurologii – możliwości terapii.
Prof. dr hab. med. Adam Stępień
Kierownik Kliniki Neurologii WIM w Warszawie


13:00-13:25

 

Przewlekłe choroby rzadkie w neurologii – perspektywy.
Prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13:25-13:50

  Udar mózgu i co dalej?
Prof. dr hab. med. Anetta Lasek-Bal
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii ŚUM w Katowicach


13:50-14:15

  Strategia postępowania w schizofrenii z towarzyszącym zespołem metabolicznym.
Prof. dr hab. med. Anna Mosiołek
Dyrektor ds. Lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


14:15-14:20

  Dyskusja.

14:20-14:50

  Przerwa na lunch.

   

SESJA 9       
Temat Sesji: Neurologia i psychiatria polska na tle Europy i świata.

14:50-15:15

 

Potrzeby polskiej neurologii w kontekście postępu diagnostyki i terapii chorób neurologicznych. Działania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Krajowej Rady ds. Neurologii.
Prof. dr hab. med. Alina Kułakowska
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

15:15-15:45

 

rTMS i VR w terapii opornych na leczenie zaburzeń psychicznych.
Dr Wojciech Korzeniowski
Kierownik Pracowni Neurostymulacji Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Katedra Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Dr n. społ. Agnieszka Fusińska-Korpik
Katedra Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

15:45-16:10

  Dostępność nowoczesnych terapii chorób UN w Polsce.
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Konsultant Krajowa w dziedzinie Neurologii, Kierownik Katedry Neurologii CM UJ w Krakowie


16:10-16:35

 

Dostępność nowoczesnych terapii w psychiatrii w Polsce.
Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki
Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi

16:35-16:40

  Dyskusja.

16:40

  Podsumowanie i zamknięcie konferencji.
Prof. Agnieszka Słowik, prof. Piotr Gałecki
Złoci Sponsorzy
Srebrni Sponsorzy
Sponsorzy
Patroni Medialni

NAGRODA
Beautiful Brain Award 

Beautiful Brain Award – nagrody zostaną przyznane po raz pierwszy

Neurologia i psychiatria to pokrewne dziedziny medycyny. Większość jednostek chorobowych jest w zakresie zainteresowania diagnostycznego i terapeutycznego zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie zaburzeniami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Statystyki prowadzone przez WHO podają, że co roku jest około 700 milionów przypadków schorzeń psychicznych i neurologicznych, a 13% globalnego obciążenia chorobami generują właśnie schorzenia mózgu. Dodatkowo, prawie 280 mln osób na całym świecie ma objawy depresji, 25 mln – schizofrenii, 38 mln choruje na padaczkę, a 90 mln jest uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W Polsce populację osób z chorobami mózgu szacuje się nawet około 15 mln osób. Największe obciążenie stanowią zaburzenia afektywne, uzależnienia, zaburzenia psychotyczne, choroba Alzheimera i inne otępienia, udar mózgu, migrena i bóle głowy oraz padaczka. Choroby mózgu mają istotny, niekorzystny wpływ na funkcjonowanie w różnych sferach życia, pogarszają jakość życia, stanowią przyczynę długotrwałych zwolnień lekarskich, trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy.

Przed polskimi neurologami i psychiatrami, właśnie z tych powodów olbrzymie wyzwanie. Jak podaje NIL aktualna liczba specjalistów wykonujących zawód to: neurolodzy - 4 569 osób, neurolodzy dziecięcy – 481 osób, psychiatrzy - 4 553 osoby, psychiatrzy dzieci i młodzieży -532 osób. 

Brakowało do tej pory wspólnej, szerokiej, ogólnopolskiej płaszczyzny wymiany poglądów i doświadczeń tak ważnych grup specjalistów, stąd narodził się pomysł na Polski Kongres Neurologii i Psychiatrii. Ma to być platforma wymiany najnowszych doniesień naukowych dotyczących chorób mózgu, nowych strategii farmakologicznych, ale także wzajemnych osobistych spotkań w kuluarach przez wszystkich przedstawicieli naszych środowisk. 

Doceniając ponad stuletni dorobek polskich psychiatrów i neurologów, wiedzę jako wnieśli do światowej bazy neuronauk, w trakcie Kongresu, dla wybitnych postaci polskiej neurologii, psychiatrii, ale także mediów zaangażowanych w rozwój i zmianę postrzegania chorób mózgu zostaną wręczone nagrody Beautiful Brain Award w trzech kategoriach: neurologia, psychiatria i media.

O tym, kto zostanie laureatem nagrody Beatiful Brain Award dowiemy się 31 marca 2023. 

I Polski Kongres Neurologii i Psychiatrii odbędzie się w Warszawie w dniach 31.03.-1.04.2023.

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Sheraton Grand

Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

 

zdjecie

DODATKOWE
INFORMACJE